Bezrobocie, poziom zatrudnienia

Bezrobocie to stan, w którym część ludzi zdolnych do pracy i deklarujący chęć jej podjęcia nie ma możliwości zatrudnienia. Poziom zatrudnienia w danym kraju świadczy o stanie jego gospodarki i jest trudnym problemem społecznym, spędzającym sen z powiek politykom.

Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo. Osoby aktywne zawodowo to zarówno pracujący, jak i poszukujący pracy, bezrobotni oraz osoby niepełnosprawne, które mogą zostać zatrudnione w pewnych zawodach.

Przyczyny bezrobocia to m.in.:

  • wysokie dla pracodawców koszty pracy
  • popyt na pracowników niedopasowany do podaży
  • sztywne prawo pracy
  • niedopasowanie terytorialne pracowników i pracodawców
  • brak doświadczenia zawodowego wśród absolwentów