Archiwum kategorii: Prognozy

Inwestowanie na prognozach makroekonomicznych

Rynki finansowe poruszają się w zgodzie z panującymi nastrojami. Zgodnie z podstawową teorią analizy technicznej – rynek dyskontuje wszelkie dotychczasowe implikacje mogące mieć znaczenie. Tym samym docierające informacje maja już swoje odzwierciedlenie w aktualnej cenie. Oznacza to nic innego jak fakt, że inwestorzy biorą pod uwagę przyszłe możliwe scenariusze do jakich może dojść na danym rynku (np. Forex). Niemal na każdym rynku znajdują się zarówno inwestorzy oczekujący spadków, wzrostów oraz neutralni, którzy uważają, że rynek znajduje się w aktualnej równowadze. Najciekawsze jest jednak to, że w sytuacji kiedy dojdziemy do wniosku, że określone czynniki jeszcze nie są uwzględnianie przy wycenie danego waloru, to możemy zająć wtedy pozycję zgodną z naszymi ustaleniami. Przywołując informację o inwestorach mających odmienne zdanie, co do przyszłej zmiany kursów rynkowych łatwo jest dojść do wniosku, że praktycznie zawsze znajdzie się osoba chętna sprzedać nam określony instrument lub też zgodzić się go od nas odkupić. Liczy się praktycznie tylko cena jaką gotowi jesteśmy zapłacić/zaakceptować (przy założeniu, że rynek jest na tyle głęboki, aby zrealizować nasze zlecenie). Read more »