Archiwum kategorii: Euro

Euro – wspólna waluta w Europie

Nazwa Euro została przyjęta w 1995 roku, ale nowa waluta weszła do obiegu w formie gotówkowej dopiero 1 stycznia 2002 roku. Euro zastąpiło europejskie waluty krajowe i jest prawnym środkiem prawniczym w 17 państwach (stan na 2013 rok).

Wprowadzenie euro to namacalny efekt zacieśniania integracji europejskiej. Unia walutowa oznacza prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej. W strefie euro zajmuje się tym Europejski Bank Centralny, mający swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem.

Aby móc wejść do strefy euro, trzeba spełnić konkretne kryteria monetarne i fiskalne (tzw. kryteria konwergencji). Określone są poziomy inflacji, długu publicznego, deficytu budżetowego i stóp procentowych, których nie można przekroczyć. Waluta musi również mieć stabilny kurs wymiany na przestrzeni ostatnich 2 lat.