Archiwum dla Tagu: poziom inflacji

Inflacja

Inflacja słusznie kojarzy się ze wzrostem cen towarów i usług oraz ze spadkiem wartości pieniądza. Wtedy za te same pieniądze możemy kupować coraz mniej. Fachowo mówiąc, inflacja jest to proces wzrostu ogólnego poziomu cen. Roczną stopę inflacji oblicza się porównując wartość koszyka konsumpcyjnego (czyli poziomu cen) z danego miesiąca z wartością z tego samego miesiąca w poprzednim roku.

Przyczynami powstawania inflacji są:

  • nadmierna emisja pieniądza
  • nadmierny wzrost popytu
  • długotrwała nadwyżka eksportu nad importem (dodatni bilans handlowy)
  • wydatki budżetu państwa przewyższające wpływy (zły budżet)
  • wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców, co wiąże się ze zmniejszeniem podaży)
  • import inflacji (wzrost cen artykułów importowanych i tym samym kosztów produkcji)