Archiwum dla miesiąca: luty 2013

Inflacja

Inflacja słusznie kojarzy się ze wzrostem cen towarów i usług oraz ze spadkiem wartości pieniądza. Wtedy za te same pieniądze możemy kupować coraz mniej. Fachowo mówiąc, inflacja jest to proces wzrostu ogólnego poziomu cen. Roczną stopę inflacji oblicza się porównując wartość koszyka konsumpcyjnego (czyli poziomu cen) z danego miesiąca z wartością z tego samego miesiąca w poprzednim roku.

Przyczynami powstawania inflacji są:

  • nadmierna emisja pieniądza
  • nadmierny wzrost popytu
  • długotrwała nadwyżka eksportu nad importem (dodatni bilans handlowy)
  • wydatki budżetu państwa przewyższające wpływy (zły budżet)
  • wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców, co wiąże się ze zmniejszeniem podaży)
  • import inflacji (wzrost cen artykułów importowanych i tym samym kosztów produkcji)

 

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Produkt Krajowy Brutto (PKB) to wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonym czasie (najczęściej w ciągu roku). Bierzemy pod uwagę dobra i usługi wytworzone z zasobów znajdujących się na terenie danego kraju, niezależnie od tego, czy kapitał pochodzi z zagranicy. PKB jest różnicą między produkcją całkowitą a wartością dóbr i usług, które zostały zużyte przy tej produkcji.

Wskaźnik PKB jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. Odzwierciedla stan gospodarki i wskazuje, w jakim kierunku gospodarka danego kraju zmierza. Szczególnie interesują się nim inwestorzy, którzy na jego podstawie podejmują decyzje wpływające na rynek finansowy.