Makroekonomia

Makroekonomia to dziedzina ekonomii tzw. dużych liczb, która bada i zajmuje się procesami zachodzącymi w całej gospodarce, między innymi w państwie. Podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi są przede wszystkim takie pozycje jak: dochód narodowy, produkt krajowy brutto (PKB), inflacja, bezrobocie lub badania cykli koniunkturalnych.

Analiza makroekonomiczna pozwala na zbadanie w jakiej kondycji gospodarczej jest dane państwo, kontynent lub organizacja międzynarodowa (np. Unia Europejska). Dzięki niej możemy zaobserwować jakie zmiany zachodzą na szczeblu narodowym i międzynarodowym, co pozwala politykom, a przede wszystkim bankom centralnym odpowiednio reagować na złe sygnały napływające z gospodarki.

Makroekonomia jest również używana przez inwestorów walutowych inwestujących na rynku Forex. Dziedziną analityczną posługującą się makroekonomią jest analiza fundamentalna rynku Forex, która pozwala na prognozowania przyszłych kursów walut. Dzieje się to poprzez analizę kondycji gospodarczej danych państw tworzących kurs walutowych i zakupy waluty kraju o lepszej kondycji ekonomicznej.