Archiwum dla Tagu: Produkt Krajowy Brutto

Czym jest recesja gospodarcza?

Często słyszymy ostatnio o postępującym kryzysie w gospodarkach różnych krajów. Zazwyczaj mamy jeszcze do czynienia z recesją, która jest początkowym etapem kryzysu. Recesja to jedna z faz cyklu koniunktury gospodarczej, określająca pogorszenie się stanu gospodarki, przejawiająca się ujemnym wzrostem PKB przez co najmniej dwa kolejne kwartały. Kryzys jest negatywnym rozwinięciem recesji.

Charakterystyczne dla fazy recesji są spadek poziomu wydajności pracy, obniżenie wynagrodzeń, spadek produkcji, zahamowanie wzrostu cen, wzrost bezrobocia. Często recesja związana jest z inflacją lub deflacją.

Jakie są przyczyny recesji? Przede wszystkim jest to zła polityka pieniężna i nieodpowiedni poziom ingerencji państwa w sterowanie gospodarką. Przyczyną recesji bywają także wojny i kataklizmy.

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Produkt Krajowy Brutto (PKB) to wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonym czasie (najczęściej w ciągu roku). Bierzemy pod uwagę dobra i usługi wytworzone z zasobów znajdujących się na terenie danego kraju, niezależnie od tego, czy kapitał pochodzi z zagranicy. PKB jest różnicą między produkcją całkowitą a wartością dóbr i usług, które zostały zużyte przy tej produkcji.

Wskaźnik PKB jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. Odzwierciedla stan gospodarki i wskazuje, w jakim kierunku gospodarka danego kraju zmierza. Szczególnie interesują się nim inwestorzy, którzy na jego podstawie podejmują decyzje wpływające na rynek finansowy.