Archiwum kategorii: Waluty

Dolar kanadyjski przed szansą na umocnienie się

W ostatnią środę maja mieliśmy bardzo jastrzębi komunikat Banku Kanady, który spowodował silne umocnienie się dolara kanadyjskiego.Z komunikatu banku wynika, że obecną ostrożność, odkłada na bok i będzie przystępował do kolejnych podwyżek stóp procentowych. To oczywiście daje duże szanse na umocnienie się kanadyjczyka w najbliższym czasie.

Więcej informacji z komunikatu banku Kanady jest w relacji Reuters. https://www.reuters.com/article/canada-cenbank/update-2-bank-of-canada-holds-rates-but-signals-more-hikes-ahead-idUSL2N1T10T6

Podwyżki stóp procentowych w większości wypadków przekładają się na umocnienie zainteresowanej waluty. W tym przypadku może być podobnie. Gospodarka Kanady nie wykazuje problemów a ostatnie dane gospodarcze są publikowane zgodnie z oczekiwaniami analityków i ekonomistów. Scenariusz na umocnienie się waluty kanadyjskiej niewątpliwie wspierać będzie bardzo niska ilość pozycji długich w CAD, która jest najniższa od listopada 2016 roku.

usd/cad pozycjonowanie lista zleceń

Źródło CME Gropup

Read more »

Debata Trump – Clinton – Meksyk wygrał

debata usa a forex

Podczas dziewięćdziesięciominutowej debaty przeprowadzonej na Uniwersytecie Hofstra, który mieści się na Long Island, Hillary Clinton oraz Donald Trump mieli okazję odpowiedzieć na wiele ważnych pytań dotyczących ich przyszłej prezydentury.

Więcej na: Debata Trump – Clinton – Meksyk wygrał

GBP/PLN – analiza długoterminowa Forex

GBP/PLN - analiza kursu

Dnia 23 czerwca 2016 roku poznamy wynik referendum, dotyczący pozostania Wielkiej Brytanii w strukturach Unii Europejskiej. Cały świat zastanawia się teraz na ile wyjście to (#Brexit) jest w zasadzie możliwe. Przez to zmienność na funcie jest większa, niż miało to miejsce w przeszłości.

GBP/PLN – analiza długoterminowa Forex

Deflacja

Obok często opisywanego i analizowanego zjawiska inflacji, równie ciekawym zjawiskiem w makroekonomii jest deflacja. Jej skutki są równie znaczące i groźne dla gospodarki, jak skutki inflacji.

Deflacja oznacza, wywołany niedoborem pieniądza na rynku i spadkiem popytu, wzrost siły nabywczej pieniądza i długotrwały spadek cen, co oznacza, że za te same pieniądze możemy kupować coraz więcej, a jednak popyt dalej spada. Skutki deflacji mogą być poważne – może ona przyczynić się do zmniejszenia opłacalność produkcji i spadku eksportu, a w rezultacie nawet do recesji gospodarczej.

Najlepszym przykładem ilustrującym proces deflacji jest gospodarka Japonii, gdzie od 1999 roku to zjawisko przysparza wielu problemów. Walczy się z nim np. poprzez obniżanie stóp procentowych.

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (ang. IMF – Internetional Monetary Fund) powołany został w 1944 roku podczas konferencji w Bretton Woods, działalność rozpoczął 2 lata później. Należy do niego 187 państw z całego świata. Działa w ramach ONZ, a siedzibę ma w Waszyngtonie.

Zadaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest wspieranie stabilności ekonomicznej na świecie poprzez pomoc finansową dla krajów zadłużonych w zamian za wprowadzanie reform gospodarczych w tych państwach. Pełni także funkcję regulacyjną, konsultacyjną i kontrolną. Dba o uporządkowanie systemu płatności w handlu międzynarodowym i stabilizację kursów walutowych.

MFW emituje jednostkę walutową SDR (specjalne prawa ciągnienia), w systemie SDR mają udział wszystkie państwa członkowskie, jednostki SDR stanowią ich rezerwę walutową i służą do zakupu walut w celu spłaty zobowiązań płatniczych na arenie międzynarodowej.

 

Dolar amerykański – główna waluta inwestycyjna

Dolar amerykański (USD – United States Dollar) to oficjalna waluta USA i kilku mniejszych państw. Dolar jest główną walutą na rynku Forex, wchodzi w skład wszystkich najważniejszych par walutowych. Jest uniwersalnym punktem odniesienia dla wyceny wszystkich innych walut – ich wartość podawana jest w dolarach amerykańskich.

Dolar zaczął dominować w gospodarce światowej i obrocie międzynarodowym po II wojnie światowej (gospodarka USA była po wojnie mniej zniszczona niż inne, a Europa była zadłużona wobec Stanów). Wtedy wprowadzono parytet dolara dla innych walut. Ciągle ustalano kursy walut według parytetu złota, ale jedyną walutą, na jaką mogło być wymieniane złoto stał się dolar amerykański.

USA to obecnie największa krajowa gospodarka świata, a dolar jest jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie. Głównym czynnikiem, decydującym o wartości dolara jest bank centralny USA – Fed (Rezerwa Federalna – Federal Reserve).

Euro – wspólna waluta w Europie

Nazwa Euro została przyjęta w 1995 roku, ale nowa waluta weszła do obiegu w formie gotówkowej dopiero 1 stycznia 2002 roku. Euro zastąpiło europejskie waluty krajowe i jest prawnym środkiem prawniczym w 17 państwach (stan na 2013 rok).

Wprowadzenie euro to namacalny efekt zacieśniania integracji europejskiej. Unia walutowa oznacza prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej. W strefie euro zajmuje się tym Europejski Bank Centralny, mający swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem.

Aby móc wejść do strefy euro, trzeba spełnić konkretne kryteria monetarne i fiskalne (tzw. kryteria konwergencji). Określone są poziomy inflacji, długu publicznego, deficytu budżetowego i stóp procentowych, których nie można przekroczyć. Waluta musi również mieć stabilny kurs wymiany na przestrzeni ostatnich 2 lat.