Archiwum dla Tagu: analiza forex

Dane makroekonomiczne w analizie fundamentalnej

W analizie fundamentalnej wykorzystuje się m.in. takie wskaźniki makroekonomiczne:

  • ogólne raporty na temat gospodarki różnych regionów
  • raporty o stanie branży przemysłowej i usługowej, indeks produkcji przemysłowej
  • raporty o opiniach i nastrojach konsumentów, nastroje przedsiębiorców, punkty widzenia ekspertów
  • raport o cenach typowego koszyka konsumpcyjnego, zmiany w poziomie dochodów osobistych i wydatków
  • wskaźnik zamówień dla producentów dóbr trwałych, wskaźnik sprzedaży w przedsiębiorstwach detalicznych
  • raporty o stanie zatrudnienia, o liczbie zasiłków
  • sprzedaż domów, liczba rozpoczętych budów, wskaźnik wydatków na konstrukcje budowlane
  • Produkt Krajowy Brutto
  • wskaźniki inflacji
  • bilans handlowy eksportu i importu

 

Analiza fundamentalna Forex

Analiza fundamentalna to rodzaj wykorzystywanej przez inwestorów walutowych analizy, wykorzystującej dane makroekonomiczne. Taka analiza pozwala na przewidywanie przyszłych kursów walut, poprzez analizę stanu gospodarek poszczególnych państw. Zmiany gospodarcze mają bowiem wpływ na kształtowanie się cen.

Inwestor Forex zarabia, kiedy słusznie przewidzi zmianę w cenie i odpowiednio ulokuje pieniądze. Trzeba jednak zaznaczyć, że aby stosować analizę fundamentalną, trzeba dobrze ją rozumieć i mieć już pewne doświadczenie w inwestowaniu. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że śledzenie informacji makroekonomicznych wymaga poświęcenia temu sporej ilości czasu.

Rozwiązaniem dla początkujących spekulantów jest opieranie się na analizie technicznej lub zlecanie analizy fundamentalnej specjalistom. Wiedza makroekonomiczna nie jest niezbędna, ale na pewno zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.