Archiwum dla Tagu: wskaźniki makroekonomiczne

Dane makroekonomiczne w analizie fundamentalnej

W analizie fundamentalnej wykorzystuje się m.in. takie wskaźniki makroekonomiczne:

  • ogólne raporty na temat gospodarki różnych regionów
  • raporty o stanie branży przemysłowej i usługowej, indeks produkcji przemysłowej
  • raporty o opiniach i nastrojach konsumentów, nastroje przedsiębiorców, punkty widzenia ekspertów
  • raport o cenach typowego koszyka konsumpcyjnego, zmiany w poziomie dochodów osobistych i wydatków
  • wskaźnik zamówień dla producentów dóbr trwałych, wskaźnik sprzedaży w przedsiębiorstwach detalicznych
  • raporty o stanie zatrudnienia, o liczbie zasiłków
  • sprzedaż domów, liczba rozpoczętych budów, wskaźnik wydatków na konstrukcje budowlane
  • Produkt Krajowy Brutto
  • wskaźniki inflacji
  • bilans handlowy eksportu i importu