Archiwum kategorii: Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Największe gospodarki świata

Co roku publikowany jest ranking największych gospodarek świata. Przygotowywany jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy we współpracy z Bankiem Światowym i CIA World Factbook. O miejscu w rankingu decyduje wartość PKB wyrażona w dolarach amerykańskich.

Pierwsze 10 miejsc w rankingu opublikowanym w roku 2012 wygląda następująco:

1. USA 15 077 mld USD

2. Chiny 7 143 mld USD

3. Japonia 5 862 mld USD

4. Niemcy 3 603 mld USD

5. Francja 2 792 mld USD

6. Brazylia 2 505 mld USD

7. Wielka Brytania 2 449 mld USD

8. Włochy 2 222 mld USD

9. Rosja 1 867 mld USD

10. Indie 1 759 mld USD

Najwyższego awansu dokonała Brazylia, do pierwszej 10 dostały się także Indie, wypierając stamtąd Kanadę.

 

Czym jest recesja gospodarcza?

Często słyszymy ostatnio o postępującym kryzysie w gospodarkach różnych krajów. Zazwyczaj mamy jeszcze do czynienia z recesją, która jest początkowym etapem kryzysu. Recesja to jedna z faz cyklu koniunktury gospodarczej, określająca pogorszenie się stanu gospodarki, przejawiająca się ujemnym wzrostem PKB przez co najmniej dwa kolejne kwartały. Kryzys jest negatywnym rozwinięciem recesji.

Charakterystyczne dla fazy recesji są spadek poziomu wydajności pracy, obniżenie wynagrodzeń, spadek produkcji, zahamowanie wzrostu cen, wzrost bezrobocia. Często recesja związana jest z inflacją lub deflacją.

Jakie są przyczyny recesji? Przede wszystkim jest to zła polityka pieniężna i nieodpowiedni poziom ingerencji państwa w sterowanie gospodarką. Przyczyną recesji bywają także wojny i kataklizmy.

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Produkt Krajowy Brutto (PKB) to wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonym czasie (najczęściej w ciągu roku). Bierzemy pod uwagę dobra i usługi wytworzone z zasobów znajdujących się na terenie danego kraju, niezależnie od tego, czy kapitał pochodzi z zagranicy. PKB jest różnicą między produkcją całkowitą a wartością dóbr i usług, które zostały zużyte przy tej produkcji.

Wskaźnik PKB jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. Odzwierciedla stan gospodarki i wskazuje, w jakim kierunku gospodarka danego kraju zmierza. Szczególnie interesują się nim inwestorzy, którzy na jego podstawie podejmują decyzje wpływające na rynek finansowy.