Archiwum dla Tagu: Błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne

Każdy człowiek popełnia błędy. Ważne, aby umieć je dostrzec, naprawić i już nigdy więcej ich nie powtarzać. Jednak w przypadku pomyłek medycznych przyznanie się do winy nie jest wystarczające. Niewiedza lekarza lub źle postawiona diagnoza są powodem do tego, aby pokrzywdzony pacjent ubiegał się o odszkodowanie.

Błąd medyczny a błąd lekarski

Na początku należy rozróżnić dwa pojęcia, jakimi są: błąd medyczny oraz błąd lekarski. Pierwszy z nich oznacza działanie odmienne od powszechnie obowiązujących zasad ostrożności. Pod tym pojęciem kryje się leczenie prowadzone w nieprawidłowy sposób, niezgodnie przeprowadzona operacja, zaniedbanie lub zaniechanie personelu placówki medycznej, m.in. lekarza, dentysty, pielęgniarki, czy położnej.

Błędem medycznym jest także działanie powodujące szkodę pacjenta spowodowaną przez ratownika medycznego lub operatora sprzętu. Jednym zdaniem są to niewłaściwe działania całej placówki medycznej i osób w niej pracujących związane m.in. z funkcjonowaniem szpitala. Błędem lekarskim jest natomiast pomyłka popełniona bezpośrednio przez lekarza.

Znając już tę różnicę, warto poznać dodatkowo 5 głównych rodzajów błędów medycznych, do których zalicza się: diagnostyczny, terapeutyczny, rokowania, organizacyjny oraz techniczny. Bez względu na typ pomyłki, poszkodowany pacjent powinien ubiegać się o pieniężną rekompensatę.

Wysokość odszkodowania za błąd medyczny

Osoby, które nie osiągnęły oczekiwanych skutków leczenia, zostały narażone na dodatkowe wydatki lub przedłużoną rehabilitację powinny ubiegać się o należne odszkodowanie. Na jak wysoką kwotę mogą liczyć? Nie istnieje jedna określona rekompensata, którą można zastosować w przypadku każdego błędu medycznego.

Wejdź po więcej: hiltonlex.pl/oferta/odszkodowania-za-bledy-medyczne

Sprawy pacjentów rozpatrywane są indywidualnie. Wszystko zależy od wielkości negatywnych skutków finansowych oraz zdrowotnych, z którymi muszą się borykać. Najważniejsze, aby odszkodowanie rekompensowało poniesione straty. Dlatego też ustalając jego wysokość bierze się pod uwagę m.in. koszt zakupu leków, dojazdów do szpitala, wizyt lekarskich, przekwalifikowania, rehabilitacji, czy też zmiany diety.

Droga po odszkodowanie

Jak zatem powinien wyglądać pierwszy krok w drodze o odszkodowanie? Najpierw należy skierować sprawę do Sekcji Skarg i Wniosków w NFZ. Jeżeli pacjent sądzi, że NFZ nie jest po jego stronie, a wręcz przeciwnie – działa na jego niekorzyść, istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia Rzecznika Praw Pacjenta. Krokiem trzecim jest ugoda lub postępowanie sądowe.

Pomoc  w uzyskaniu odszkodowania

Sprawy o odszkodowanie za błędy medyczne bywają czasochłonne i skomplikowane. W związku z tym, wielu pacjentów rezygnuje z dochodzenia swoich praw. To błąd, ponieważ każdy poszkodowany powinien uzyskać należną rekompensatę za straty zdrowotne, finansowe i niski poziom usług.

Kluczem do sukcesu, czyli otrzymania adekwatnego odszkodowania jest wiedza i doświadczenie prawnicze. Dlatego też warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy, która pomoże osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie sprawy.