Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Produkt Krajowy Brutto (PKB) to wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonym czasie (najczęściej w ciągu roku). Bierzemy pod uwagę dobra i usługi wytworzone z zasobów znajdujących się na terenie danego kraju, niezależnie od tego, czy kapitał pochodzi z zagranicy. PKB jest różnicą między produkcją całkowitą a wartością dóbr i usług, które zostały zużyte przy tej produkcji.

Wskaźnik PKB jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. Odzwierciedla stan gospodarki i wskazuje, w jakim kierunku gospodarka danego kraju zmierza. Szczególnie interesują się nim inwestorzy, którzy na jego podstawie podejmują decyzje wpływające na rynek finansowy.