Aktualne stopy procentowe w Polsce i na świecie (22.02.2016)

Prognozy dla Polski na rok 2016 podają, że spodziewany jest wzrost PKB o wartości ok. 3,5%. Przewiduje się, utrzymanie niskiej inflacji i  niezmienność wartości stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej zachowała się asekuracyjnie i  postanowiła nie zmieniać ich ze względu na spadek kursu złotego spowodowany wydanym sprawozdaniem agencji ratingowych.  Decyzję swoją motywuje tym , że aktualny poziom stóp „sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Dobrą wiadomością jest to, że kredyty wciąż niezmiennie pozostaną tanie, a stopy nie będą bardziej obniżane, gdyż mogłoby to doprowadzić do dalszego osłabienia kursu złotego. Analitycy przewidują, że wzrost stóp procentowych nastąpi najwcześniej w połowie roku 2017.

  Aktualnie w Polsce obowiązuje najniższa wartość stopy procentowej w całej historii, wynosi ona 1,50 %. Dotyczy intratności bonów pieniężnych nadawanych przez Narodowy Bank Polski.  Wysokość stopy referencyjnej oddziaływuje na poziom WIBOR-u, więc na większość kredytów branych w Polsce.

Stopa lombardowa wyznaczana przez Radę Polityki Pieniężnej determinuje cenę, po której bank centralny użycza komercyjnym bankom pożyczek. Jej obecny poziom to 2,50 %.

Stopa depozytowa, czyli oprocentowanie jednodniowych depozytów banków komercyjnych w banku centralnym jest na poziomie 0,50 proc., a stopa skupu weksli wynosi 1,75 %.

Najważniejsze aktualne stopy procentowe na świecie:

  • USA: 0,50 %
  • Wielka Brytania: 0,50%
  • Strefa Euro: 0,05%
  • Japonia: -0,10%
  • Kanada: 0,50%
  • Szwajcaria: -0,75%
  • Szwecja: 0,50%
  • Australia: 2,00%
  • RPA: 6,75%

Podyskutuj o stopach procentowych na: www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=170